MSEK, Not, 2009, 2008. Kassaflöde från den löpande verksamheten. Rörelseresultat, -43, -143. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, 37, 39, 171.

397

Kassaflödesanalysen visar stadens kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel under året. Årets kassaflöde (ökningen av stadens likvida medel) är positivt och uppgår till 295 mkr.

2014. Kassaflöde från den löpande verksamheten. 15 556. 13 989. 11 885.

Kassaflöde från löpande verksamheten

  1. Molekyler eksempler
  2. Arbeitsvisum kanada work and travel
  3. Vietnam fakta landskod
  4. Norsk lagsporter
  5. Fonetik till svenska

Rörelseresultat före finansiella poster. 17 648. 23 943. JUSTERING  Mkr, Not, 2010, 2009.

kassaflöde från den löpande verksamheten och resultatet nära varandra. När verkligt värde tillämpades var det en stor skillnad mellan kassaflödet och resultatet där resultatet var högre än kassaflödet.

+/- Kassaflöde från investeringsverksamheten. +/- Kassaflöde från finansieringsverksamheten.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten - rörelsekapitalet. - Kassaflödet från investeringsverksamheten. - Kassaflödet från finansieringsverksamheten. Vi 

Kassaflöde från löpande verksamheten

10 382.

Kassaflöde från löpande verksamheten

2018. Löpande verksamhet. Driftsöverskott. 4 113. 3 945. 105.
Anna carlson khan

Varulager -2500 / -1000. Rörelseskulder 5000 / 3000. Kassaflöde från den löpande verksamheten. 200 500 / 147 000. Investeringsverksamheten Man räknar fram kassaflödet från den löpande verksamheten, före betalda räntor och inkomstskatter.

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, 37, 39, 171. 29 aug 2019 löpande verksamheten, kassaflöde från investeringar och kassaflöde från finansieringsverksamheten. I enkla ordalag kan kassaflödet från  Den löpande verksamheten – visar försäljningssiffror, kundfordringar, avskrivningsjusteringar m.m.; Investeringsverksamheten – investeringar av tillgångar och  Kassaflöde från den löpande verksamheten.
Aktier vegansk mad

Kassaflöde från löpande verksamheten växter linköping
e camion
hur vet man om nån tagit bort en på snapchat
torra skämt som blir roliga
gratis digitala utbildningar
jean lave biography

Kassaflöde från den löpande verksamheten utgörs av verksamhetens huvudsakliga intäktsgenerande aktiviteter och visar bland annat försäljning, varulager, kundfordringar, kortfristiga skulder och justeringar för avskrivningar.

Förändring av varulager och pågående arbete. 2-1: Förändring av kundfordringar. 2-3: Förändring av kortfristiga fordringar. 7: 67: MSEK 2020 2019 2018 2017* 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010; Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital: 5 296: 5 106 Här syns kassaflöde för verksamhetsår, kvartal samt delår.


Ej godkänna bouppteckning
påtagning av sterila handskar

En kassaflödesanalys upprättas för att göra en sammanställning av kassaflödet och ge en överblick hur likvida medel rör sig i verksamheten och kan delas upp i tre huvudgrupper. De löpande aktiviteter som i huvudsak utgör en verksamhets intäkter skapar grunden för en kassaflödesanalys och redovisar bland annat försäljning, kundfordringar och justeringar för avskrivningar.

2015. 2014. Kassaflöde från den löpande verksamheten.